İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ VE POTANSİYEL HİZMET ALICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu : Dr. Serpil Can’ya

Adres                : IŞIKLAR CAD. KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. NO 37 ATAŞEHİR / İSTANBUL

Telefon             : 0216 227 72 72

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Serpil Can tarafından hazırlanmıştır.

 

Dr. Serpil Can’ya ait www.canpediatri.com adresindeki internet sitesi ziyaretçilerinin anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni),  kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi  amacıyla; potansiyel mal ve hizmet alıcılarının kimlik bilgileri (ad ve soyad vs), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-mail adresi vs.) ile talep bilgisi ise bilgileri mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, ı̇ş süreçlerinin ı̇yileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi ve ilgili kişi tarafından hizmet ile ilgili sorulan sorulara ilişkin bilgi verilmesi ve randevuların planlanması amacıyla 6698 ayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir.

 

İnternet sitesi ziyaretçilerinin anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni),  kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri ile potansiyel mal ve hizmet alıcılarının kimlik bilgileri  (ad ve soyad vs), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-mail adresi vs.) ile talep bilgisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak otomatik yollar ile işlenmektedir.

 

İşlenen söz konusu anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni),  kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgilerden oluşan kişisel veriler ile potansiyel mal ve hizmet alıcılarının kimlik bilgileri  (ad ve soyad vs), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-mail adresi vs.) ile talep bilgisi verilerini işleyen kişisel internet sitesi ve diğer sitelerin sunucularının yurtdışında bulunması halinde gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecek ve yurtdışına aktarılabilecektir. Söz konusu veri aktarımlar mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik prosedürlerine uygun gerekli tedbirler alınarak yapılmaktadır. İşlenen kişisel verilerin, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesini gerektiren süreler dolduğunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak işlenen kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği, ilgili kişi olarak web sitesi ziyaretçileri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dr. Serpil Can’nun IŞIKLAR CAD. KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. NO 37 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresine ilgili kişi olarak şahsen açık ve anlaşılır şekilde, ıslak imzalı ve yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda belirttiğiniz hususların şahsınızla ilgili olmaması ve başvurunuz kapsamında kimlik bilgileriniz ile iletişim bilgilerinizin yer alması size dönüş yapabilmemiz bakımından önem arz etmektedir.

 

Dr. Serpil Can’ya iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır.

 

 

 

Uzmanlık

Dr. Serpil Can Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıdır. (Yeni doğan ile 18 yaşına kadar)

Çalışma Saatlerimiz

Pzrt - Cuma: 9.00 - 18.00 Cumartesi: 10.00 - 18.00 Pazar: Kapalı

Bize Ulaşın

Telefon: 0216 227 22 72Qbmed Plaza M214 Ataşehirİletişim Sayfamız
× Bize Ulaşın